حال خوب

هر چه بیشتر در مسیر بهبودی پیشرفت می کنم بیشتر متوجه میشم آنچه  که در گذشته پشت سر گذاشتم بیهوده نبوده . خدا همیشه در کنارم بوده و مسائلی داشتم که من رو به کودا رسوند وتغییراتی که در کودا تجربه می کنم چیزهایییست که یک عمر آرزوی آن را داشتم

وخدا رو بیشتر درونم حس میکنم وبیشتر متوجه میشم که خدا خوب هدایت گریست وهرچه بیشتر حال خوب رو تجربه می کنم وآسیبهایی که حال خوب رو از بین میبرن بیشتر میشناسم به بهبودی وحال خوب جاافتاده تری می رسم وحال خوب پایدارتر و عمیق تری رو تجربه میکنم وهرچه حال خوب رو بیشتر تجربه می کنم خدارو دوست تر می دارم وبه پیشرفت وحفظ بهبودی امیدوارتر میشم .

خدایا به خاطر همه چیز شکرگزارم.

/ 0 نظر / 13 بازدید